2 years ago

ผลแห่งการทำผิด จึงต้องมีการประกันตัว แม้ว่าจะทำชั่วจริงใช่ไหมก็ตามแต่ในช่วงต้น หากมีจุดกำเนิดความเป็นจริง

ที่ได้มีการทำตน ผลแห่งพฤติการณ์นั้นคือกรรมดีและก็ไม่ดี ทำไม่ดีแต่บางทีก็นอกกฎหมาย ครั้นแล้วก็มีการดำเนินการ ทางคดีทางกฎหมาย ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย ต้องมีการประกันอุบัติขึ้น โดยใช้หลักประกัน ประเภทต่างๆ ประยุกต์ใช้ โดยดูจากความพอดี และที่ศาลท่านยินยอมให้ใช้ได้ ในการทำผิดตามกฎหมายนั้นบางคนจงใจและเจตนาแต่บางคนก็เป็นอุปัทวเหตุ อันนี้เคยเห็นมาแล้ว โน้นเป็นเรื่องรายละเอียดอ่อนในรูปคดี แต่ในเริ่มแรกหากท่านถูกแจ้งข้อหาไม่ว่าข้อหาเลย(หากว่าตำรวจรับเรื่องนะ)ก็จะต้องมีการประกันเกิดขึ้น แล้วจากไปผิดถูกถูกผิดความจงใจไม่เจตนาทั้งหมดอย่างนั้นอยู่ในรายละเอียดในกระบวนการการพินิจพิเคราะห์ของศาลชั้นต้น หากเราไม่มีเจตนาก็ถือว่าไม่มีโทษ ในบางคดีมีความผิดแต่ต้องคดีผิดที่บทกำหนดโทษเบาบางกว่าปกติ นี้เกริ่นไว้แต่ช่วงต้นเพียงคร่าวๆ เพียงเท่านี้ เมื่อว่างจะมาสนทนา เนื่องด้วยเงื่อนไขตามกฎหมาย มากขึ้นโดยเหตุมีรายรอบคอบเยอะเป็นที่สุด ตัวผู้ต้องหาเองจะต้องทำความเห็นใจเอาไว้บ้าง เวลาประกันตัวมาถึงจะได้ไม่สับสน หรือกลัดกลุ้มใจ จนเกินไป การที่เรารนมันไม่ใช่สิ่งที่ดี บางขณะทำให้การแก้ปัญหาเผลอผิดได้ รวมถึงการตัดสินใจที่รีบร้อนจนเกิน เห็นย่ำแย่มาหลายคนแล้ว ขบวนการต่างๆในการคบหาทางการ บางครั้งมันต้องเปลืองเวลาในการบริหาร เพราะมีผู้เนื่องหลายฝ่าย บางคนอาจจะใจร้อนว่าทำไมชักช้ากันอย่างยิ่ง แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เองอาจจะมีคดีความเข้ามาเป็นมากมาย จึงต้องทำงานตามลำดับคิวงานที่มันเข้ามา ขอให้ใจเย็นๆ หรือหากคำนวณแล้วว่ามีอะไรกระทำผิด ลองติดต่อพูดคุยกับนายประกัน เพื่อทำการแก้ไขปัญหานั้น ดีกว่ามาโวยวายไม่เกิดผลกำไร ทั้งมวลนี้ก็เพื่อผลคุณประโยชน์ของท่านเอง การประกันจะได้ไม่มีปัญหาและตัวท่านเองจะได้เป็นอิสรภาพในเวลาอันสมควร

2 years ago

ผลแห่งการกระทำผิด จึงต้องมีการประกันตัว หากแม้จะประพฤติผิดจริงใช่ไหมก็ตามแต่ในชั้นแรก หากมีเค้ามูลความจริง

ที่ได้มีความประพฤติ ผลแห่งการปฏิบัติตนนั้นคือกรรมดีและก็ไม่ดี ทำไม่ดีบางโอกาสก็นอกกฎหมาย จากนั้นก็มีการปกครอง ทางคดี ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย ต้องมีการประกันบังเกิด โดยใช้หลักประกัน ประเภทต่างๆ ประยุกต์ใช้ โดยดูจากความสมควร และที่ศาลท่านยินยอมให้ใช้ได้ ในการกระทำผิดตามกฎหมายนั้นบางคนจงใจและเจตนาแต่บางคนก็เป็นอุปัทวเหตุ อันนี้เคยเห็นมาแล้ว ที่เป็นเรื่องรายละเอียดในรูปคดี แต่ในเริ่มแรกหากท่านถูกแจ้งข้อหาไม่ว่าข้อหาใดๆ(หากว่าตำรวจรับเรื่องนะ)ก็จะต้องมีการประกันตัวอุบัติขึ้น แล้วจากไปผิดถูกถูกผิดเจตนารมณ์ไม่เจตนาประการใดผู้นั้นอยู่ในรายละเอียดในกระบวนการการพิจารณาของศาลชั้นต้น หากเราไม่มีเจตนาก็ถือว่าไม่มีโทษ ในบางคดีมีความผิดพลาดแต่ขึ้นโรงขึ้นศาลผิดที่ข้อบัญญัติโทษเบาบางกว่าปกติ นี้เกริ่นไว้แต่ขั้นแรกเพียงคร่าวๆ แค่นี้ เมื่อว่างจะมาพูดคุย เกี่ยวข้องข้อกำหนดทางกฎหมาย มากขึ้นเหตุเพราะมีรายละเอียดละออเยอะอย่างสูง ตัวจำเลยเองจะต้องทำความประจักษ์แจ้งเอาไว้บ้าง เวลาประกันมาถึงจะได้ไม่สับสน หรือหนักใจใจ จนเกินไป การที่เรารนมันไม่ใช่สิ่งที่ดี บางครั้งทำให้การแก้ไขปัญหาพลาดพลั้งได้ รวมถึงการตัดสินใจที่รีบร้อนจนเกิน เห็นย่ำแย่มาหลายคนแล้ว กรรมวิธีต่างๆในการไปมาหาสู่ทางราชการ เป็นครั้งเป็นคราวมันต้องใช้เวลาในการจัดการ เหตุเพราะมีผู้เกี่ยวโยงหลายฝ่าย บางท่านอาจจะใจร้อนว่าทำไมชักช้ากันอย่างสูง แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เองอาจจะมีคดีความเข้ามาเป็นปริมาณมาก จึงต้องทำงานโดยลำดับคิวงานที่มันเข้ามา ขอให้ใจเย็นๆ หรือหากคำนวณแล้วว่ามีอะไรเผลอผิด ลองติดต่อพูดคุยกับผู้รับประกัน เพื่อทำการแก้ปัญหานั้น ดีกว่ามาโวยวายไม่เกิดคุณประโยชน์ ทั้งนั้นนี้ก็เพื่อผลคุณค่าของท่านเอง การประกันตัวจะได้ไม่ทะเลาะวิวาทและตัวท่านเองจะได้เป็นความเป็นอิสระในเวลาอันสมควร